Statistic data for country: ru

Time interval 2022-01-14 06:00:00 - 2022-01-15 07:00:00

Current:
Last:

Number of requests

National International (visitors from other countries)
OK 35 691
FAIL 84 670
Total 119 1361
Unique realms 8 88
Unique CSI 9 123

National Top 20

Realm OK FAIL Total
tpu.ru 0 43 43
at.urfu.ru 0 31 31
iph.ras.ru 26 0 26
g.nsu.ru 5 5 10
yandex.ru 0 4 4
misis.ru 2 0 2
edu.misis.ru 2 0 2
miet.ru 0 1 1
Calling-Station-Id OK FAIL Total
b4cd27d9b645 0 43 43
44c65dd85cfa 0 31 31
76094bbc4ec0 26 0 26
feaadc72b69c 4 5 9
10327e42333c 0 4 4
74d83e533941 2 0 2
ae35bb7f8169 2 0 2
9487e07be858 1 0 1
1217f88dba1a 0 1 1

International Top 20 (visitors from other countries)

Realm OK FAIL Total
uni-wuerzburg.de 0 105 105
helsinki.fi 0 82 82
europa-uni.de 0 75 75
student.lut.fi 65 0 65
uvt.nl 62 2 64
uam.es 56 1 57
cern.ch 26 30 56
vse.cz 1 54 55
sbg.in2p3.fr 51 0 51
campus.lmu.de 0 46 46
polimi.it 44 0 44
tu-berlin.de 43 0 43
biosens.uns.ac.rs 1 40 41
ut.ee 32 0 32
cam.ac.uk 31 0 31
etu.umontpellier.fr 22 4 26
iscap.ipp.pt 25 0 25
eduroam.muni.cz 1 23 24
tsinghua.edu.cn 21 1 22
unive.it 0 22 22
Calling-Station-Id OK FAIL Total
76ea696dd3d8 0 45 45
7c1c687b9088 1 40 41
8ee485e9ccb0 0 40 40
36c9d2dceb6b 29 0 29
c49880a3c37d 0 24 24
6489f1247ddd 0 24 24
acbd70b91e66 0 21 21
2ee82a9e1a3b 0 14 14
024476776553 12 1 13
0e6c61cc81e7 12 1 13
3efdd6b61537 13 0 13
f82d7c99f224 0 12 12
c09ad0e15ec6 0 12 12
ae8a73d38fc0 0 11 11
ec9bf3518d06 0 11 11
f0a35ac6cce9 0 10 10
f2f61abc8bd3 9 0 9
a4933fb9c8c1 8 0 8
48bf6bea7d68 0 8 8
3c22fb59a7c4 7 0 7

Top 20 Hours

Hours OK FAIL Total
2022-01-14 11:00:00 89 168 257
2022-01-14 10:00:00 80 145 225
2022-01-14 12:00:00 57 144 201
2022-01-14 13:00:00 109 32 141
2022-01-14 16:00:00 80 46 126
2022-01-14 17:00:00 56 50 106
2022-01-14 15:00:00 55 31 86
2022-01-14 14:00:00 65 21 86
2022-01-15 06:00:00 28 29 57
2022-01-15 07:00:00 20 37 57
2022-01-14 18:00:00 10 22 32
2022-01-15 00:00:00 20 9 29
2022-01-14 23:00:00 14 1 15
2022-01-14 07:00:00 8 4 12
2022-01-14 19:00:00 6 3 9
2022-01-14 20:00:00 7 0 7
2022-01-15 02:00:00 7 0 7
2022-01-15 03:00:00 7 0 7
2022-01-15 04:00:00 0 6 6
2022-01-14 06:00:00 5 0 5