Statistic data for country: ru

Time interval 2021-09-14 13:00:00 - 2021-09-15 14:00:00

Current:
Last:

Number of requests

National International (visitors from other countries)
OK 60 2032
FAIL 85 4498
Total 145 6530
Unique realms 9 157
Unique CSI 17 295

National Top 20

Realm OK FAIL Total
itp.ac.ru 0 36 36
g.nsu.ru 11 20 31
ssau.ru 15 6 21
urfu.ru 0 19 19
iph.ras.ru 18 0 18
nes.ru 8 0 8
edu.misis.ru 7 0 7
miet.ru 0 4 4
misis.ru 1 0 1
Calling-Station-Id OK FAIL Total
a8346afcf9c6 0 30 30
d03faace4c25 0 19 19
76094bbc4ec0 17 0 17
feaadc72b69c 8 6 14
8866a5b24bac 0 11 11
0ab0705cd021 11 0 11
0c96e68c06d3 4 6 10
74157575d903 8 0 8
ac15f40922ae 0 6 6
b0481a986a1f 0 4 4
a6b05867f74f 4 0 4
d23e34355d04 0 3 3
7e610a33ee3f 3 0 3
50ed3c0857ec 2 0 2
c28dfa1282ef 1 0 1
dec975b61588 1 0 1
74d83e533941 1 0 1

International Top 20 (visitors from other countries)

Realm OK FAIL Total
tu-berlin.de 471 1 472
wlan.mnc011.mcc250.3gppnetwork.org 0 299 299
wlan.hu-berlin.de 7 277 284
wlan.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org 0 278 278
efri.hr 0 260 260
ucl.ac.uk 100 151 251
uni-wuerzburg.de 0 226 226
ku.de 0 220 220
wireless.cam.ac.uk 0 185 185
uni-koeln.de 159 4 163
lse.ac.uk 0 159 159
student.hhs.nl 0 153 153
kyoto-u.v.eduroam.jp 0 151 151
uni-goettingen.de 139 0 139
my.aub.ac.uk 0 119 119
haverford.edu 0 117 117
uni-hannover.de 0 113 113
lapwing.cam.ac.uk 0 107 107
eastkent.ac.uk 0 105 105
cam.ac.uk 24 70 94
Calling-Station-Id OK FAIL Total
b87bc5901cf1 0 121 121
30074d694eff 0 105 105
5cc307f70295 0 76 76
306a85a2cda2 0 69 69
242e0257b803 0 54 54
d411a3fa7333 0 51 51
501fc669f05d 0 48 48
f8c39ed15b1f 0 48 48
42a5190a2b3b 0 44 44
c6c2862e36c1 0 43 43
90e17b66b92e 0 36 36
64c753613bcb 0 36 36
5297dd7244af 0 33 33
6a06c9355537 0 33 33
b2d7b99bdee6 32 0 32
a87d12507f05 31 0 31
14c213b7e9b8 0 31 31
563d135116dc 0 29 29
3865b2d7cdd1 0 28 28
2cdb0781d99a 27 0 27

Top 20 Hours

Hours OK FAIL Total
2021-09-15 13:00:00 219 488 707
2021-09-15 12:00:00 177 492 669
2021-09-15 10:00:00 191 409 600
2021-09-15 11:00:00 180 400 580
2021-09-15 14:00:00 154 421 575
2021-09-15 09:00:00 196 330 526
2021-09-14 13:00:00 143 371 514
2021-09-14 17:00:00 140 266 406
2021-09-14 14:00:00 74 303 377
2021-09-15 08:00:00 94 261 355
2021-09-14 16:00:00 104 188 292
2021-09-14 15:00:00 85 206 291
2021-09-14 18:00:00 90 178 268
2021-09-14 19:00:00 56 103 159
2021-09-15 07:00:00 35 59 94
2021-09-14 20:00:00 47 19 66
2021-09-15 06:00:00 29 23 52
2021-09-15 05:00:00 23 12 35
2021-09-15 03:00:00 12 12 24
2021-09-15 04:00:00 17 6 23