Statistic data for country: ru

Time interval 2020-03-25 15:00:00 - 2020-03-26 16:00:00

Current:
Last:

Number of requests

National International (visitors from other countries)
OK 15 934
FAIL 422 947
Total 437 1881
Unique realms 8 94
Unique CSI 10 131

National Top 20

Realm OK FAIL Total
eduroam.ru 0 391 391
mail.ru 0 25 25
edu.hse.ru 0 6 6
spbu.ru 5 0 5
misis.ru 4 0 4
itp.ac.ru 3 0 3
g.nsu.ru 2 0 2
hse.ru 1 0 1
Calling-Station-Id OK FAIL Total
d89b3b33f6dc 0 391 391
342eb6fa1a8c 0 18 18
0c2c543947d4 0 7 7
08c5e1ead9fc 0 6 6
ecd09fdfa6d3 5 0 5
a4e9755a773f 3 0 3
d86375181b10 3 0 3
a057e3df3688 2 0 2
f8ffc26fa5c7 1 0 1
6cc7ec2eabe6 1 0 1

International Top 20 (visitors from other countries)

Realm OK FAIL Total
eduroam.mwn.de 336 22 358
ucc.ie 0 183 183
eva.ac.uk 0 117 117
wlan.mnc099.mcc250.3gppnetwork.org 0 111 111
zcu.cz 16 75 91
polimi.it 84 0 84
mpikg.mpg.de 62 8 70
cern.ch 39 22 61
uni-koeln.de 34 0 34
fau.de 0 32 32
univie.ac.at 25 4 29
tu-darmstadt.de 28 0 28
ox.ac.uk 26 2 28
upjs.sk 23 3 26
aalto.fi 17 9 26
iscap.ipp.pt 20 1 21
huji.ac.il 16 3 19
gmail.com 0 16 16
slu.cz 8 7 15
uca.fr 13 1 14
Calling-Station-Id OK FAIL Total
2cf0a26785c5 0 45 45
9c648b36d89f 14 2 16
f0989d382a6c 16 0 16
34ab374e4fad 11 1 12
3cdcbc4d7744 0 12 12
28ff3c4cb3bf 9 2 11
685acf27d99e 0 11 11
ace4b5ac3496 0 9 9
a8db03dbe074 0 9 9
70288b1e6020 0 8 8
fc4596e0a31e 8 0 8
784f435cb818 7 0 7
bcb863944d67 4 3 7
d02b20ecb9d6 0 7 7
d0ff989733d3 0 7 7
6cc7ec1ce0bb 6 0 6
d8ce3a898659 6 0 6
88a9b775fdc4 0 6 6
00ec0a68f6ca 0 6 6
cc20e880e744 0 5 5

Top 20 Hours

Hours OK FAIL Total
2020-03-26 10:00:00 73 173 246
2020-03-26 12:00:00 82 148 230
2020-03-26 14:00:00 45 133 178
2020-03-26 13:00:00 52 112 164
2020-03-26 11:00:00 58 105 163
2020-03-26 08:00:00 63 87 150
2020-03-26 09:00:00 47 100 147
2020-03-25 18:00:00 35 109 144
2020-03-26 07:00:00 78 47 125
2020-03-26 06:00:00 79 38 117
2020-03-25 17:00:00 23 82 105
2020-03-26 16:00:00 57 42 99
2020-03-26 15:00:00 49 29 78
2020-03-25 16:00:00 47 18 65
2020-03-25 19:00:00 22 38 60
2020-03-25 15:00:00 13 44 57
2020-03-26 05:00:00 24 23 47
2020-03-26 04:00:00 21 22 43
2020-03-26 03:00:00 14 19 33
2020-03-25 23:00:00 14 0 14